Professor/أستاذ:Ahmed Hisham M.Dakhly
Public Works
Email :
 
Qualifications
imgB.Sc. (1982) "Public Work" Cairo University (Egypt)
imgDiploma (1985) "computer scince & information" Cairo University (Egypt)
imgM.Sc. (1986) "Public Work" Cairo University (Egypt)
imgPh.D. (1990) "Public Work" Cairo University (Egypt)
 
Fields of Interest :
imgSoil properties
imgReliability analysis
imgNumerical analsis
imgGround Modiffication
imgPhysical & Numerical Modeling